Uvozni troškovi

Uvozni troškovi koji nastaju prilikom uvoza carinske pošiljke uvjetovani su vrstom, količinom i vrijednošću robe ali i dogovorenim uvjetima prijevoza.

Najčešći troškovni elementi su carina, PDV i DHL Express naknada prema cjeniku usluga u carinjenju.

Carinske stope određene su jedinstvenim europskim sustavom tarifiranja roba, TARIC. Osnovicu za obračun carinske pristojbe čini vrijednost robe te drugi vezani troškovi, u praksi najčešće trošak prijevoza. Na iznos carinske pristojbe obračunate temeljem vrijednosti robe i prijevoza obračunava se PDV. DHL Express naknada je fiksna i iznosi 100 HRK + PDV.

Primjer izračuna troškova za pošiljku koja sadrži robu vrijednu 300 HRK i plaćenim prijevozom u iznosu od 200 HRK:
Carinska vrijednost (300 + 200) = 500 HRK
Carinska stopa (5% od carinske vrijednosti) = 25 HRK
Porezna osnovica (525 HRK * 25%) = 131,25 HRK
Carina i PDV (25 + 131,25) = 156,25 HRK
DHL Express naknada = 125 HRK (uključivo PDV)
Ukupni uvozni troškovi (156,25 + 125) = 281,25 HRK