Registracija subjekata - EORI

EORI sustav (eng. Economic Operators Registration And Identification System) podrazumijeva sustav elektroničke registracije i identifikacije gospodarskih subjekata i drugih osoba koje u okviru svojeg poslovanja obavljaju djelatnosti obuhvaćene carinskim zakonodavstvom Europske unije.

EORI broj je identifikacijski broj za carinske svrhe i potreban je u slučaju poslovanja s trećim zemljama (zemlje koje nisu države članice EU). Njegova struktura za hrvatske pravne i fizičke osobe (i ostale osobe evidentirane u OIB registru) glasi: HR+OIB. EORI broj ne treba miješati s poreznim (VAT) brojem koji ima jednaku strukturu, ali se zahtjeva u slučaju poslovanja s državama članicama EU i za njegovu dodjelu je nadležna Porezna uprava. 

Svi gospodarski subjekti (pravne i fizičke osobe, obrtnici, udruge itd.) koji od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji imaju namjeru obavljati djelatnosti iz nadležnosti carinskog zakonodavstva Europske unije (uvoz, izvoz, provoz itd.) moraju imati dodijeljen EORI broj. 

Gospodarski subjekti sa sjedištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj moraju ishoditi EORI broj, dok strane pravne i fizičke osobe (osobe iz trećih zemlja) i fizičke osobe iz drugih država članica EU mogu u posebnim slučajevima (samo za konkretnu carinsku deklaraciju, kad ne postoji mogućnost dodijele EORI broja) koristiti tzv. ad hoc broj čije je korištenje detaljno opisano u Uputi br. 72/13 o primjeni EORI sustava.
EORI broj se dodjeljuje na temelju podnesenog Zahtjeva za dodjelu EORI broja. Osim obrtnika koji uz zahtjev moraju priložiti presliku osobne iskaznice i presliku izvoda iz obrtnog registra s MB obrta, ostale domaće osobe ne moraju prilagati identifikacijske isprave uz zahtjev. Zahtjev se podnosi mjesno nadležnom carinskom uredu prije započinjanja carinske aktivnosti u kojoj se zahtjeva EORI broj (vidjeti prilog: Gdje podnositi Zahtjev za dodjelu EORI broja). Zahtjev se može podnijeti osobno ili poslati poštom. S obzirom na to da sam postupak registracije može potrajati nekoliko dana, preporučuje se da se Zahtjev za dodjelu EORI broja podnese nekoliko dana prije obavljanja prve carinske aktivnosti.

Valjanost svakog EORI broja može se provjeriti na web stranici Europske komisije: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=hr