DHL Express Avizer

Portal za uvozno carinjenje DHL Express pošiljaka

Molimo da u roku od 3 kalendarska dana dostavite sve podatke potrebne za carinjenje, obzirom da nakon toga roka nastaje obveza naplate skladišnine u iznosu od 40,00 HRK po danu te 0,75 HRK po kg obračunske težine + PDV.

Carinjenje DHL Express pošiljaka

Uvozne pošiljke koje DHL Express prevozi iz zemalja izvan EU, a koje vrijednošću prelaze granicu od 160 HRK, predmet su uvoznog carinskog postupka za koji treba podnijeti carinsku deklaraciju.

Registracija subjekata - EORI

EORI sustav (eng. Economic Operators Registration And Identification System) podrazumijeva sustav elektroničke registracije i identifikacije gospodarskih subjekata i drugih osoba koje u okviru svojeg poslovanja obavljaju djelatnosti obuhvaćene carinskim zakonodavstvom Europske unije.

Uvozni troškovi

Uvozni troškovi koji nastaju prilikom uvoza carinske pošiljke uvjetovani su vrstom, količinom i vrijednošću robe ali i dogovorenim uvjetima prijevoza.

Najčešći troškovni elementi su carina, PDV i DHL Express naknada prema cjeniku usluga u carinjenju.