DHL Express Avizer

Portal za uvozno carinjenje DHL Express pošiljaka

Molimo Vas da u roku od 3 kalendarska dana dostavite sve podatke potrebne za carinjenje, jer nakon toga nastaje obveza naplate skladišnine.


Više o uslugama carinjenja možete saznati ovdje na našim DHL Express stranicama

Carinjenje DHL Express pošiljaka

DHL Express uvozne pošiljke iz zemalja izvan EU, predmet su uvoznog carinskog postupka za koji treba podnijeti carinsku deklaraciju.  DHL Express na temelju carinskih ovlaštenja unosi pošiljke u vlastitu evidenciju i ima obavezu provesti uvozni carinski postupak.

Registracija subjekata - EORI

EORI sustav (eng. Economic Operators Registration And Identification System) podrazumijeva sustav elektroničke registracije i identifikacije gospodarskih subjekata i drugih osoba koje u okviru svojeg poslovanja obavljaju djelatnosti obuhvaćene carinskim zakonodavstvom Europske unije.

Uvozni troškovi

Uvozni troškovi koji nastaju prilikom uvoza carinske pošiljke ovise o vrsti, količini i vrijednosti robe ali i dogovorenim uvjetima prijevoza. 

Najčešći troškovni elementi su carina, PDV i naknada DHL Expressa prema Cjeniku carinskih usluga.